Tłumaczenia Ustne Proling JS

Spadki i testamenty – słowniczek

Spadki – słowniczek

Niniejszą stronę będziemy uzupełniać, znajduje się na niej na razie nie wiele sugestii, ale za to mamy omówienie słówek związanych ze spadkami, często się one pojawiają i mogą sprawiać problem tłumaczom.
Lineal heir – spadkobierca w linii prostej
Protokół dziedziczenia ? Claim for cetrtificate of inheritance (succession)

Testament szczegółowy – emergency will

Kilka cennych słówek i sugestii

Aby potwierdzić prawa do spadku, spadkobiercy mają dwie możliwości: wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku lub uzyskać od notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego albo testamentowego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – Petition for ascertainment of acquisition of the estate of the deceased person (inheritance)

Akt poświadczenia dziedziczenia – Deed of succession (inheritance) certification. (może to to samo co poniżej)

Probate lub Grant of probate Omówienie: Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, sąd przyznaje tzw. Grant of Probate: czyli dokument poświadczający autentyczność/ważność testamentu i przyznający wykonawcom testamentu prawo działania zgodnie z dyspozycjami zawartymi w testamencie.
W przypadku dziedziczenia ustawowego jest to tzw. Grant of Letters of Administration,