Tłumaczenia symultaniczne i konferencyjne

Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

"Tłumaczenie symultaniczne" lub "kabinowe" to proces przekazywania wiadomości ustnej z jednego języka na drugi (języki te są nazywane "językiem źródłowym" i "językiem docelowym"). Takie tłumaczenie odbywa się to natychmiastowo, co oznacza, że tłumacz przekazuje wiadomość do języka docelowego, kiedy mówca kontynuuje generowanie treści w języku źródłowym. Słowa "tłumaczenie symultaniczne" i "tłumaczenie kabinowe" są synonimami.

Jaka jest różnica między tłumaczem a tłumaczem symultanicznym?

Mimo że działania związane z tłumaczeniem pisemnym i ustnym mają wiele wspólnego, umiejętności potrzebne do ich wykonywania są różne. Najczęściej mówiąc o tłumaczeniu mamy na myśli tłumaczenie pisane, odtwarzamy wówczas treść określonego dokumentu na inny język. Aby zostać tłumaczem, niezbędne jest posiadanie pełnej znajomości obu języków w których pracujemy, aby uniknąć błędów gramatycznych, błędów pisowni i zniekształceń znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, tłumacz ma wystarczająco dużo czasu na wykonanie badań tematu i leksyki użytej w dokumencie. Jeśli chodzi o tłumaczenie ustne lub symultaniczne, nie ma czasu na badania, ponieważ treść jest przekazywana ustnie i natychmiast. Interpretacja wymaga ponadto pełnej znajomości dwóch umiejętności językowych: słuchania i mówienia (w połączeniu z dobrym i wyraźnym tonem głosu).

tlumaczenie-symultaniczne-przyklad

Ile jest rodzajów tłumaczeń?

Rodzaj tłumaczenia zależeć będzie od bezpośredniości działania, czyli będziemy mówić, albo o "tłumaczeniu symultanicznym" lub "tłumaczeniu konsekutywnym". W tłumaczeniu symultanicznym tłumacz wysyła nieprzerwanie wiadomość wypowiadaną przez mówce. Taka wiadomość dociera do odbiorców docelowych w słuchawkach. Ten typ tłumaczenia jest bardzo powszechny w spotkaniach i wydarzeniach z udziałem kilku osób. W "tłumaczeniu konsekutywnym" tłumacz siedzi lub stoi obok osoby mówiącej w języku źródłowym, która robi pauzy w swoim wystąpieniu, aby tłumacz mógł wygenerować swoją wiadomość w języku docelowym. W takim przypadku nie ma potrzeby angażowania kabin ani wyposażenia technicznego. Innym rodzajem interpretacji jest tak zwana "szeptanka". Technika ta jest stosowana w grupach, w których większość dobrze włada językiem obcym, z wyjątkiem jednej lub dwóch osób, które tego nie potrafią. Na przykład cywilna ceremonia ślubna, w której jedna z umawiających się stron jest cudzoziemką. Tłumacz siedzi za tą osobą i szepcze rozmówcy przetłumaczoną treść.

symultaniczne

Jakie usługi oferuje Proling?

Nasi tłumacze to wyszkoleni i wykwalifikowani specjaliści. Oznacza to, że oprócz tego, że są tłumaczami zawodowymi, zostali przeszkoleni w zakresie tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych. Nasi tłumacze tłumaczą na wiele języków i mają duże doświadczenie w różnych dziedzinach.